De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Lara Mode. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lara Mode.

Lara Mode respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

De op deze website getoonde informatie wordt door Lara Mode met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Lara Mode behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Indien je nog vragen mocht hebben over het Privacy Beleid van Lara Mode, dan kun je een e-mail sturen naar info@laramode.nl.